Medlemsföretag


Här nedan finner du alla MTAS medlemmar. Du kan också hitta information om dem i MTAS medlemsmatrikel.

3nine AB

3nine är ett svenskt teknikutvecklingsbolag som utvecklar lösningar för rening av processluft. Den revolutionerande tekniken som är baserad på centrifugalseparering, möjliggör en extremt hög reningsgrad i ett mycket kompakt format. Till skillnad från traditionella tekniker, är 3nines oljedimavskiljare förknippade med ett minimum av underhåll.

Kontakt

Företagsnamn:3nine AB
Adress:Box 1163
Postnummer & Ort:131 27 Nacka Strand
Webbplats:www.3nine.com
Besöksadress:Cylindervägen 12, 5 tr
Postnummer & Ort:Nacka
Kontaktperson:John Elliot
Telefon:08-6013540
E-post:john.elliot@3nine.com
Visa mermindre

ABENE Machine AB

ABENE är maskintillverkare & maskinhandlare i över 70 år. ABENEs framgångar med att skapa långsiktiga affärsrelationer med nöjda kunder som resultat, beror till stor del på våra kvalitetsprodukter och vårt goda rykte om att ge ett förstklassigt stöd vid eftermarknad, både vad gäller service på plats och via telefon.

ABENE tillverkar och säljer bl a fräsmaskiner, CNC Svarvar, multifunktions svarvar.

Abene orig. VHF-680-2ax table Abene spindle angle commercial

Kontakt

Företagsnamn:ABENE Machine AB
Adress:Box 147
Postnummer & Ort:615 23 Valdemarsvik
Webbplats:www.abene.se
Kontaktperson:Johnny Prydz
Telefon:0123-51175
E-post:johnny@abene.se
Visa mermindre

CIDAN Machinery Sweden AB

Produkter
Kantmaskiner och maskingradsaxar för tunnplåt samt klippsträckor

Övrig information
CIDAN Machinery har tillverkat maskiner sedan 1907 och är världsledande inom plåtbearbetningsindustrin med våra varumärken Göteneds och CIDAN. Fabriken som ligger i Götene är utgångspunkten där alla maskiner tillverkas. På den svenska, norska, finska och polska marknaden är Göteneds ett välkänt varumärke medan vi i övriga världen använder vårt varumärke CIDAN.

Kontakt

Företagsnamn:CIDAN Machinery Sweden AB
Adress:Box 28
Postnummer & Ort:533 21 Götene
Webbplats:www.cidanmachinery.com
Kontaktperson:Henrik Warlund
Telefon:073-809 00 75
E-post:hwa@petersenmachinery.com
Visa mermindre

E2 Systems en del av Tubex AB

Produkter
Borrenheter, Gängenheter, Fräsenheter

Övrig information
E2 Systems är ett svenskt företag med specialkompetens inom pneumatik och hydraulik. E2 utvecklar, tillverkar och marknadsför pneumatik- och hydraulikkomponenter och -system, samt borr- och gängenheter för kostnadseffektiv automation inom industrin. Det genomgående temat för verksamheten är kompakta kvalitetsprodukter! Utvecklingsarbetet sker i 3D-CAD, vilket ger kortare utvecklingstider och optimerade konstruktioner. Kunderna erbjuds dessutom CAD-modeller för integration i den egna produktutvecklingen och maskinkonstruktionen. Sedan övertagandet från anrika Erik Bohlin AB i Solna 1990 har E2 förvaltat och vidareutvecklat mängder av innovativa lösningar till våra kunder.
beg551_66 bes2122k_alt2svart

Kontakt

Företagsnamn:E2 Systems en del av Tubex AB
Adress:Box 10057
Postnummer & Ort:507 62 Borås
Webbplats:www.e2systems.com
Kontaktperson:Kjell Mässgård
Telefon:0140-19041
E-post:k.massgard@tubexcylindrar.se
Visa mermindre

Håmex Hårdmetallverktyg AB

Håmex Hårdmetallverktyg AB tillverkar och säljer kundspecificerade produktionsverktyg i hårdmetall och stål med hög precision.

Övrig information
Verksamheten omfattar också tillverkning av kundspecificerade hårdmetallverktyg för pulver- pressning, klipp- och stansning samt legoslipning i CNC-styrda slipmaskiner. Leveranssäkerhet och nära samarbete med kunden är en viktig och prioriterad del av Håmex:s verksamhet.

Kontakt

Company name:Håmex Hårdmetallverktyg AB
Address:Box 1117
Zip code & City:581 11 Linköping
Homepage:www.hamex.se
Visitor address:Sättunagatan 5
Zip code & City:582 73 Linköping
Contact person:Mikael Dohrmann
Phone number:013-357651
E-mail:mikael.dohrmann@hamex.se
Visa mermindre

Högskolan Gävle

Övrig information
Högskolan i Gävle har cirka 15 000 studenter, mer än 50 utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar, cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.

Forskningsprofiler
Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv är Högskolans övergripande forskningsprofiler. Viktiga delar inom denna är Samhällsbyggnad, med inriktning mot hållbar byggd miljö, samt Belastningsskador, med syfte att förebygga arbetsrelaterade skador.

Distansutbildning
Snabbare än de mer traditionella universiteten och högskolorna har vi anpassat utbildningarna till marknadens krav och vågat prova nya undervisningsformer, bland annat olika former av distansutbildning. Högskolan i Gävle är idag ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller distansutbildning.

Kontakt

Företagsnamn:Högskolan Gävle
Adress:CLIP-Centrum för Logistik och Innovativ Produktion
Postnummer & Ort:801 76 Gävle
Webbplats:www.hig.se
Kontaktperson:Matz Lenner
Telefon:0734 310909
E-post:matz.lenner@hig.se
Visa mermindre

Kungliga Tekniska Högskolan. KTH

Övrig information
Sveriges största tekniska universitet KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik. Förutom den forskning som bedrivs vid KTHs skolor finns ett stort antal såväl nationella som lokala kompetenscentra förlagda till KTH. De olika forskningsstiftelserna finansierar dessutom ett antal forskningsprogram.

Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, kandidat, magister, licentiat eller doktor. Här ges också teknisk basutbildning och vidareutbildning. Totalt verkar vid KTH drygt 12 000 helårsstuderande på grund- och avancerad nivå, över 1 400 aktiva forskarstuderande samt 3 600 anställda.

Kontakt

Företagsnamn:Kungliga Tekniska Högskolan. KTH
Adress:Inst. för industriell produktion
Postnummer & Ort:100 44 Stockholm
Webbplats:www.kth.se
Besöksadress:Brinellvägen 68
Kontaktperson:Bengt Lindberg
Telefon:08-7906377
E-post:bengt.lindberg@iip.kth.se
Visa mermindre

Mircona AB

Produkter
Skärande verktyg i hårdmetall, keramik eller superhårda material för svarvning och fräsning.

Övrig information
MIRCONA är ett svensk företag med sitt huvudkontor i Gävle. Företagets huvudsakliga aktivitet sedan det grundades 1948, har varit utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av skärverktyg i metall. Inledningsvis var produktsortimentet endast specialverktyg efter kunders efterfrågan. Idag är en komplett skala av svarv- och fräsverktyg med tillhörande skär i hårdmetall eller keramik till försäljning.

Kontakt

Företagsnamn:Mircona AB
Adress:Lötängsgatan 5
Postnummer & Ort:803 01 Gävle
Webbplats:www.mircona.se
Kontaktperson:Michael Jonsson
Telefon:026-129345
E-post:mircona@mircona.se
Visa mermindre

MPC Automation Systems AB

Produkter
Produkter för stångframdragning och mjuka backar.

Övrig information
MPC utvecklar och exporterar stångframdragare och mjuka backar till över 35 länder. Våra varumärken är Grippex, Pullex Crocodile och Rindex.

Kontakt

Företagsnamn:MPC Automation Systems AB
Adress:Box 5879
Postnummer & Ort:102 40 Stockholm
Webbplats:www.barpuller.com
Besöksadress:Nybrogatan 75
Kontaktperson:Lorenzo Garcia
Telefon:08-6670950
E-post:mail@mpc-automation.com
Visa mermindre

Nederman Distribution Sales AB

Produkter
Industriell luftfiltrering samt olika lösningar för återvinning och hantering av restprodukter.

Övrig information
Nederman är ett världsledande miljöteknikföretag. Vi filtrerar, renar, återvinner och skapar eko-effektiv produktion i industriella miljöer. Metallbearbetande industrier, fiberbaserade industrier, processindustrier och fordonsindustrins eftermarknad är några av de platser där Nedermans produkter gör en tydlig skillnad. Världen över. Varje dag. Året om.

Vi erbjuder eko-effektivitet För oss har begreppet eko-effektivitet ett alldeles konkret innehåll där vi skapar både ekonomisk och ekologisk effektivitet. Den ekonomiska effektiviteten handlar om att effektivisera produktionen, förbättra produktkvalitet och minimera miljöavgifter. Den ekologiska effektiviteten handlar om att förbättra miljö och säkerhet för våra kunder genom effektivare material-användning, lägre energiförbrukning och minskade utsläpp. Det handlar också om att stärka kundernas varumärken och skapa säkra, attraktiva arbetsplatser.

Vårt erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. Försäljning sker via dotterbolag i 30 länder samt agenter och distributörer i ett 30-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien.

Filterbox2armRevOkt

Kontakt

Företagsnamn:Nederman Distribution Sales AB
Adress:Box 602
Postnummer & Ort:251 06 Helsingborg
Webbplats:www.nederman.se
Besöksadress:Sydhamnsgatan 2
Postnummer & Ort:252 28 Helsingborg
Kontaktperson:Hans Dahlén
Telefon:042-18 87 00
E-post:hans.dahlen@nederman.se
Visa mermindre