MTAS höstmöte tillsammans med SVMF

MTAS höstmöte sker tillsammans med SVMF och troligtvis i Västerås. Mer information kommer senare.